logo

Bekijk alle vacatures

Manager Data Office

Arnhem, Gelderland
Voor de toekomst van onze klant en de aan haar gelieerde bedrijven is het goed gebruik maken van data van onschatbare waarde. In het nieuwe geïmplementeerde bedrijfsmodel is dan ook ruimte gemaakt voor een centrale aanpak van Data in een Dataoffice. Voor de opzet, uitbouw en aansturing van hiervan zijn wij op zoek naar een
 
Manager Data Office

Doel van de functie:
Het stellen van principes, kaders en richtlijnen voor hoe om te gaan met data binnen de organisatie. Het vergroten van data awareness en uitbouwen van datamanagement capabilities. Inrichten van de data governance en toezien op de naleving van de kaders en richtlijnen, de implementatie, het gebruik en de resultaten van de beschikbare datamanagement capabilities. Dit bespreekbaar maken op RvB niveau.
 
Positie:
De Manager Data Office (DO) rapporteert aan de CIO/CDO en neemt deel aan het MT IT. In het Data Office zijn maximaal 20-30 medewerkers werkzaam op gebied van datamanagement en data governance. De Manager Data Office leidt en faciliteert de data governance, via de data-eigenaren en stewards.
 
Taken/verantwoordelijkheden:
De Manager Data Office is verantwoordelijk voor de inrichting, exploitatie en doorontwikkeling van het Data Office.
 
De manager Data Office:
 • ontwikkelt en bewaakt de data (management) visie en strategie
 • stimuleert de data awareness (welke data is er, welke eisen stellen we aan die data, en wie is verantwoordelijk voor die data) en draagt bij aan de data literacy en een data gedreven cultuur
 • stelt enterprise brede kaders (principes en beleid) voor hoe we willen omgaan met data
 • ontwikkelt en levert diensten en producten op gebied van data Management die de organisatie in staat stellen om op een hoogwaardige en volwassen manier om te gaan met data
 • investeert in data capabilities en stelt benodigde experts met kennis en kunde, instrumenten en middelen ter beschikking, die de organisatie ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het beleid en het inzetten van producten en diensten
 • borgt de (organisatie-onderdeel overstijgende) data modellen en afspraken over data levering via gegevensleveringsovereenkomsten
 • bewaakt de wettelijke compliance, en de kwaliteit van data als productie output, en houdt toezicht op de naleving van de kaders en richtlijnen door een ingerichte data governance
 • orkestreert de interne en externe data keten en regisseert de data governance processen en overleggen, waarbinnen de Data Eigenaar en Data Steward maximaal eigenaarschap nemen voor data
 • meet de mate waarin de organisatie voldoet aan de principes en rapporteert daarover aan de RvB en de data eigenaren
 
Communicatiewat moet bij stakeholders worden bereikt?
Organisatie is zich bewust van het belang van data, handelt effectief en bereikt resultaat op gebied van data. Data wordt gezien als het fundament voor de uitvoering van werkzaamheden, besturing van de organisatie en het realiseren van onze energievisie 2030-50 en wordt behandeld als een asset. Data eigenaren en stewards nemen verantwoordelijkheid en zorgen ervoor dat data juist, volledig en tijdig wordt ingewonnen, vastgelegd, en ter beschikking wordt gesteld, aansluitend op de interne en externe behoefte.
 
Complexiteitbinnen welke kaders is de Manager DO werkzaam?
De Manager DO is inhoudelijk en HR-technisch verantwoordelijk voor het Data Office. De Manager DO opereert binnen de business visie en strategie, en vertaalt deze naar de data visie, strategie, principes en kaders. De Manager DO draagt bij aan de strategische en operationele doelstellingen. De Manager DO is intern en extern zichtbaar en neemt deel aan relevante gesprekking binnen en buiten de organisatie teneinde de data-strategie maximaal op de business strategie aan te laten sluiten, en voortdurend het belang van data en de investeringen in data management te behartigen.
 
Impact welke impact heeft het handelen van de Manager DO?
Datamanagement komt op een hoger niveau. Dat betekent dat: data goed wordt gedefinieerd; data goed wordt geregistreerd (vastgelegd, gepersisteerd); data op een standaard manier ter beschikking wordt gesteld én beschikbaarheid wordt gegarandeerd; data zorgvuldig (als een asset) wordt beheerd; .data wordt gewaardeerd. Dit leidt er tot dat onze data op een hoger niveau komt. Dat betekent: data is compliant en kwalitatief hoogwaardig, vindbaar, toegankelijk, (her)bruikbaar en uitwisselbaar is, voor iedereen en op een laagdrempelige manier, binnen de organisatie en daarbuiten.
 
Requirements:
 • Werk- en denkniveau: WO+
 • Brede kennis van en ervaring met zowel datamanagement als data governance theorie als de praktische toepassing daarvan
 • Bekend met data toepassingen, informatietechnologie, enterprise architectuur en business procesmanagement
 • Managementervaring in het leiden van hooggeschoolde professionals in een complexe omgeving
 • In staat om producten en diensten te ontwikkelen en implementeren en kan zich zowel richtinggevend als faciliterend opstellen
 • Kennis van de energiemarkt en de complexiteit van de aspecten van asset management, system operations klantbediening, marktfacilitering en operationele uitvoering van projecten
 • Breed netwerk, en kan dit netwerk aanspreken ten behoeve van deze functie
 • Bekend met verschillende werkvormen, met name op gebied van Agile werken (Scrum, Safe)

 

Meer vacatures

App Developer
Lead Growth Strategist
Manager IT

Deel deze vacature

Powered by