logo

Bekijk alle vacatures

Programmadirecteur IT

Utrecht, Utrecht
 
Het Ministerie van Defensie – Defensie Materieel organisatie
 
“Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we er van overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.”
 
Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp.
 
Binnen Defensie zorgt de Defensie Materieel Organisatie (DMO) dat militairen kunnen werken met modern, robuust en veilig materieel en IT. De kernwaarden van de DMO zijn durf, daadkracht, doorzettingsvermogen en flexibiliteit. De DMO (ruim 5.000 medewerkers) ondersteunt 24/7 de missies en operaties en voorziet onze militairen van het best mogelijke materieel en de best mogelijke IT. Om dat zo goed mogelijk te doen, is het de ambitie van de DMO om het defensie kennis & innovatiecentrum te zijn op het gebied van materieel, IT, inkoop en de
ketenlogistiek van kleding & uitrusting, munitie en brand & bedrijfsstoffen. De DMO is daartoe betrokken bij de aankoop, instandhouding en verkoop van materieel. De DMO maakt de verbinding tussen willen en kunnen.
 
De opgave en positie
 
Het Joint IV Commando (JIVC) vormt de IT-leverancier van Defensie en is verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling, het beheren, instandhouden en afstoten van alle IT-middelen die Defensie gebruikt. Het JIVC draagt achter de schermen bij aan de kennis, reactiesnelheid en veiligheid van Defensiemedewerkers. Het JIVC telt in totaal circa 3000 medewerkers.
 
Het JIVC heeft twee belangrijke hoofdtaken. Het beheren van applicaties en infrastructuur en het uitvoeren van (grootschalige) IT projecten. Het JIVC staat aan de vooravond van een grootschalige meervoudige vernieuwing van de IT. Dit programma wordt naar verwachting voor een deel in samenwerking met de markt gerealiseerd en zal gepaard gaan met een reorganisatie. De Programmadirecteur IT is verantwoordelijk voor de implementatie van deze grootschalige IT-vernieuwing binnen het mandaat van JIVC. Het is mogelijk dat ook andere grote verandertrajecten onder de Programmadirecteur IT gaan vallen en door hem/haar worden aangestuurd.
De Programmadirecteur IT wordt lid van het directieteam van JIVC. De directie geeft leiding aan het JIVC en stuurt gezamenlijk, naast dit programma, de dagelijkse IT operaties aan en de overige grootschalige veranderingen in de informatievoorziening van Defensie.
 
Bij alle grote projecten zal er op top/senior managementniveau binnen Defensie afstemming moeten plaatsvinden. Belangen moeten worden afgewogen en bespreekbaar worden gemaakt, prioriteiten worden gesteld en voortgang besproken. Bestuurders moeten zich comfortabel voelen door een volledig transparante besturing waarbij het directielid JIVC volledig op de hoogte is van risico’s en knelpunten binnen het project.
 
 
 
De Programmadirecteur IT is belast met:
 
 • integraal management van omvangrijk strategisch projecten-/ programmaportfolio (op primaire of ondersteunende vakgebieden);
 • (eind)verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van strategische doelstellingen en de besturing van programma/ projecten en de daarbij behorende fasen (initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg);
 • het aansturen op hoofdlijnen van een zelfstandige programma-/ projectorganisatie en/of -directie gericht op de samenhang van projecten, processen en activiteiten;
 • richtinggevend beïnvloeden van de ambtelijke en politieke top en bestuurders;
 • inspelen op (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken;
 • uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en -standpunten in nationaal en internationaal verband met beperkte discretionaire bevoegdheden.
 
Wat vraagt dit van u?
Genoemde opgaven vragen om:
 • kennis van (integrale) programma- en projectmanagementmethodieken en -technieken;
 • kennis van en ervaring met complexe commerciële IT;
 • kennis van financieel-economische processen en inzicht in bedrijfsvoeringprocessen en begrotingscyclus;
 • diepgaand inzicht in (inter)nationale politiek-bestuurlijke, financieel-economische, sociaal-maatschappelijke en/of organisatorische aangelegenheden, verhoudingen en ontwikkelingen op het gebied van IT;
 • brede kennis van eigen en aanpalende vakgebieden (binnen en buiten de overheidssector);
 • inzicht in het strategisch beleid, doelstellingen, beleids- en beheervelden en -producten van de organisatie en/of binnen de overheidssector;
 • vaardigheid in het integraal managen van programma-/ projectenportfolio;
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, verdedigen en realiseren van strategische doelstellingen;
 • vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk;
 • vertegenwoordigen van en onderhandelen namens de organisatie in het (inter)nationale politiek- bestuurlijke en sociaal-maatschappelijke veld;
 • ervaring met complexe onderhandelingen.
 • vaardigheid in het uitdragen en verdedigen van (Nederlandse) beleidsuitgangspunten en -standpunten in nationaal en internationaal verband.
 • kennis van personeelsbeleid (waaronder ontwikkelen medewerkers);
 • afgeronde academische opleiding.
 
Gezien de genoemde opgave zijn met name de volgende competenties voor de Programmadirecteur projecten van toepassing:
 
 •  
 •  
 • organisatiegericht aansturen;
 •  
 • samenbindend leiderschap;
 •  
 
Publiek leiderschap
 
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
 
Lees meer over de ABD en publiek leiderschap op de website van de ABD (link naar website)
•          onze Visie op publiek leiderschap;
•          de criteria voor de Algemene Bestuursdienst;
•          het profiel van een ABD'er.
 
Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Ook kunnen referenties worden opgevraagd. De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek (VGB-A) behoort om die reden tot de procedure.
 
 
 

Meer vacatures

App Developer
Lead Growth Strategist
Manager IT

Deel deze vacature

Powered by